Car sex homoseksuaaliseen ilmainen virustarkistus

car sex homoseksuaaliseen ilmainen virustarkistus

Hallitusohjelmaa ei ole rikottu http: Tämän vuoksi hallituskipuilusta piti tehdä julkinen ehdotus http: Perustulolla suuri kannatus http: Perustulolla vahva kannatus kansalaisten parissa http: Psykoterapia haitallista huonossa terapiasuhteessa http: Eli olen tehnyt 71 merkintää, joissa viitataan jollain tasolla Ron Paulin ja Rand Paulin erilaisiin kannanottoihin ja erilaisiin esiintymisiin.

Linkkilistan alussa on linkkejä liittyen termiin "Libertarismi". Toisaalta on linkitettynä ajatushautomeiden lista, josta selviää "Libertarismin" mukaisia ajatushautomoita. Esimerkinomaisesti voi mainita Ron Paulin esiintyneen Mises-instituutin tarkasti ottaen "Ludwig von Mises Institute" tilaisuudessa. Erilaisia talouden ajattelijoita on paljon - joku Kyenes on vain yksi ajattelija muiden joukossa Tässä hiljakkoin tuli dokumentti talouden ajattelusta katso merkintä Lyhyesti voi todeta erilaisten talouden ajatusten olevan aaltojen nousuja ja laskuja.

Joskus on kannatettu enemmän julkista toimintaa ja joskus vähemmän julkista toimintaa. Joskus aikaisemmin olen viitannut, että erilaiset poliittiset henkilöt voivat liittyä erilaisiin yhteisöihin, joilla on selvä ja hyvin määritelty ajatus maailman kehittämisestä. JOS Rand Paul pääsee enemmän esille vuoden Yhdysvallat presidentinvaaleissa, niin oletusarvoisesti oletan hänenkin olevan liitoksissa joihinkin yhteisöihin.

Eli käytännössä voimme lukea eri ehdokkaiden taustayhteisöjen politiikkasuosituksia ja politiikkasuosituksien perusteluita. Mielenkiintoinen on CATO-instituutin ylläpitämä www-sivusto: Sivulla on seuraava iskulause: Justice, prosperity, responsibility, tolerance, cooperation, and peace.

ITSE olen ollut enemmän kiinnostunut eri ehdokas-ehdokkaiden vuoden presidentinvaaleihin nähden ulkopoliittisista kannanotoista.

Välttämättä minulla ei ole selvää käsitystä eri ehdokas-ehdokkaiden sisäpoliittisista kannanotoista. Tuo on kiinnostavin alue edellä mainitussa iskulauseessa. Tässä kohtaa voi ottaa tietysti vertailun neo-konservatiiveihin, joiden ajatus on ollut pitää Yhdysvallat mahdollisimman mahtavana sotavoimana ja sotavoiman käyttö viisaasti erilaisiin tilanteisiin. Ron Paul Institute for Peace and Prosperity? Ehkä suomeksi jotain seuraavaa: Pyrkimys sekaantua mahdollisimman vähän muiden maiden sisäisiin asioihin - erityisesti sotilaallisen voiman käytön välttämistä sekaannuttaessa toisen maan asioihin.

Voi olla, että tuo suomennos voi olla täysin päin seiniä. A foreign policy of staying out of other countries' disputes WordWeb 7. Toinen ajatus välttämisestä taitaa olla valtion ja muidenkin mahdollisimman vähäinen sekaantuminen tavallisten ihmisten elämään.

Tässä mielessä Ron Paulia ja Rand Paulia koskeva seurannan kokoava termi voisi olla tuo, eli "Non-Interventionism" Tästä varmaankin seuraa ajatus olla sekaantumatta kaupallisten yritysten toimintaan mahdollisimman vähäisesti. Tämän jälkeen voi todeta linkkilistasta seuraavaa: Yhdysvalloissa kehitettyjä aseita päätynyt Syyriassa eri ryhmille. Osa aseita saaneista ryhmistä vastustaa voimakkaasti Yhdysvaltoja. Venäjän asevoimia sijoitettu Syyriaan.

Eri maat pommittavat Syyriassa erilaisia kohteita. Putin ja Obama tavanneet. Syyrian presidentti nyt Al-Assad presidenttinä on vaihdettava.

Yhdysvalloissa kansalaiset luottavat entistä vähemmän perinteiseen mediaan. ISIS-järjestön strategiapaperi päässyt julkisuuteen. PolitiFact-arviot koskien Ben Carsonia. PolitiFact-arviot koskien Donald Trumpia. Yhdysvaltoihin houkuteltava eri alojen maailman parhaat osaajat. Joukkosurmat myös kouluissa Yhdysvalloissa.

Putinin politiikan toimintalinjojen hyväksymisen laatu ja määrä? Opintolainoihin liittyvä kriisi Yhdysvalloissa. Siirtolaisuuden vaikutus Yhdysvaltoihin tulevina vuosikymmeninä? Euroopan Unioni ratifioi yhden WTO-sopimuksen. Vuoden historiaa julkaistu koskien Stalinin sotasuunnitelmia.

Lopuksi on linkit suomalaiseen lainsäädäntötyöhön koskien Suomen lainsäädäntöä tiedustelua. Olisiko ehdotettava suomalainen tiedustelun lainsäädäntö Suomen perustuslain mukaista? EFFI on antanut lausunnon aiheeseen liittyen.

Tässä kohtaa palautuu mieleen seuraava kirja: Erilaisissa maissa on luottamuksen laadussa melkoinen vaihtelu. Suomea voisi varmaan pitää laajan luottamuksen maana.

Toisaalta voisi kritisoida, että Suomessa on liian laajaa lainsäädäntöä, joten erilaisia normien purkamisia pitäisi järjestää. Eri puolueet esittävät aina vuorollaan jotain sääntelyn purkamisen ohjelmaa. Tulokset näissä ohjelmissa ovat olleet vaihtelevia. Vähäisellä lainsäädännöllä voitaisiin tietysti luottaa laajasti kansalaisiin. Yksi vastaantullut ajatus on "moraalisesti vahva yhteiskunta", jolloin kaikki säätely täytyy pitää vähäisenä. Toinen vastaantullut ajatus on "työntekijän ja kuluttajan suojan takaaminen".

ELI yritystä pidetään vahvempana osapuolena kuin työntekijää ja kuluttajaa. Tämän jälkeen pitäisi pohtia libertarismin mukaisia vaihtoehtoja edellä mainittuun linkkilistaan. JOS tavoite on mahdollisimman vähäinen sekaantuminen ulkomaiden asioihin, niin Syyriaa koskeva politiikka varmaan muuttuisi.

Tässä kohtaa pitäisi varmaan aloittaa täyttämään jotain taulukkoa koskien libertarismin ajatuksia, ja tämän jälkeen voisi sijoittaa erilaisten ehdokkaiden kannanotot taulukkoon. Vastaavanlaisen taulukon voisi tehdä muistakin aatesuunnista, ja laittaa omat kannatuksen aiheet kuhunkin taulukkoon. Yksi varma seurattava aihepiiri pitää olla ehdottomasti erilaisten sotilaallisten hankkeiden perusteluiden selvittäminen.

Tuollaisia termejä on tullut vastaan. Tuossa on yhdenlainen ketju sodan aloittamisen ja päättämisen välillä. Monesti meille markkinoidaan jotain sotaa erilaisilla perusteluila, joiden pitävyys selviää ja muuttuu sodan edetessä. Libertarian think tanks https: Polls are Misleading Fox News https: US-trained militants gave equipment to Nusra terrorists http: Venäläiskoneita laskeutuu jatkuvasti Syyriaan http: Saudi-Arabia myy ulkomaisia sijoituksia kymmenillä miljardeilla dollareilla http: Venäjä teki mitä uhkasi - ilmaisku Syyriaan http: Glonass siirtyy kahden vuoden sisällä kotimaiseen elektroniikkaan http: Venäjän tavoite on nöyryyttää länttä http: Tällaista robottia sotilaat testaavat kenttäkäyttöön http: Maailmanloppu oli lähellä http: Syrian refugees potentially headed to U.

Tässä mennään pieleen tiedustelulaeissa http: Tunnetusti Juha Sipilä on pääministeri ja Suomen Keskusta rp: Tähän kohtaan olen viitannut seuraavaa: Leadership and levels of analysis: The Leadership Quarterly, 16 6 , EHKÄ jollain opintojaksolla voidaan käydä läpi esitettyä listaa Yammarino Koska yhtä kaikenkattavaa teoriaa johtamisesta ei ole, niin käytännössä me sovellamme omia tiedostettuja ajatuksia ja tiedostamattomia ajatuksia joksikin johtamisen järjestelmäksi. Lyhyesti voinee todeta, että ns.

Hyvin tuttuun tapaan tiedo s tusvälineet alkavat arvioida eri tavoin jokaista merkittävää lainsäädännön pakettia. Tietystikään media ei päästä nykyistä hallitusta Sipilä helpolla, ja esimerkinomaisesti eri ministerien omistukset ja velat ovat olleet arvioitavana.

Lisää erilaisia arvioita tulee väistämättä koko ajan lisää. En tiedä kuinka paljon hallituspuolueiden edustajien ajasta kuluu erilaisten tiedo s tusvälineiden kanssa asioidessa. Sitten voi listata linkkilistasta muutaman osaksi hyvin poliittisia aiheen: Jyväskylän yliopisto sensuroi tutkijan julkaiseman tekstin!

Juha Sipilän televisiopuheen arviointia. Suomi edelleen kilpailykykyinen maa? Suomi edelleen innovatiivinen maa? Lomarahat oma erikoisuutensa luvulta? Jotkut kunnat yksityistäneet SOTE-asioita. Suomi edelleen taloudellisesti vapaa maa? Vehnän huono sato ja huonon sadon seurannaiset. Faktantarkistus tärke osa informaatioyhteiskuntaa. Yksi linkki jotaa CATO: CATO on yksi ajatushautomo Yhdysvalloissa ja se julkaisee vuodessa kohtuullisen määrän erilaisia asiakirjoja.

Itse seurasin hetken aikaa joidenkin ajatushautomoiden tiedotustoimintaa. Ketä tässä pitäisi uskoa? Onko Suomi vapaassa pudotuksessa menossa kohti hyvin vakavia ongelmia?

Onko Suomi edelleen hyvin kilpailukykyinen maa taloudellisesti? Riippuu varmaan näkökulmasta - hyvin näkökulmia voidaan tietysti esittää. Tässä kohtaa voimme palata tosiasioiden tarkistukseen. Yksi asia voisi olla nuo maatalousiat, joiden tosiasioiden tarkastelua pitäisi varmaan harrastaa. Olen kuullut muutaman ihmisen mielipiteen maataloustukien tarpeettomuudesta. Itse olen pienen maatalousvaltaisen kunnan kirkonkylän poika, jolloin oikeiden maataloustöiden tekeminen ei oikeasti ole kuulunut päivittäiseen toimintaan.

Käytännössä oma käsitys ja kokemus maatalouspolitiikasta ei siis perustu vuosikymmenten aikana tehtyihin maataloustöihin. Tarvitsisimme eri yhteisöjen tekemää faktantarkistusta myös Suomessa.

Nyt pitäisi olla todellista faktantarkistusta hallituksen Sipilä työelämän muutosehdotuksista. Vastaavalla tavalla pitäisi olla todellista faktantarkistusta maatalousasioiden puolella. Tästä palautuu mieleen yksi keskustelu joskus paikkeilla.

Olin silloin opiskelemassa Suomen Yrittäjäopistolla, ja olimme käyneet läpi työelämään liittyvää lainsäädäntöä. Suomen Yrittäjäopistolla oli käyty läpi oikeusasioita koskien tilannetta, jossa työntekijää ei olisi näkyny esimerkiksi viikkoon.

Voiko tällaisen työntekijän irtisanoa jonkin ajan jälkeen? Tässä vaiheessa en ollut aivan selvillä yleissitovasta työehtosopimuksesta ja senkin luonne on tietysti tullut tutummaksi eri vaiheiden jälkeen. Pari sukulaista väitti, että tunneilla oli opetettu väärin asia. He eivät tietysti olleet mitään lakiasioiden huippuasiantuntijoita, ja tietystikin he olivat työskennelleet aloilla, joilla oli käytössä yleissitova työehtosopimus.

ELI kummatkin osapuolet olivat vähän väärässä ja vähän oikeassa. Myöhemmin on lakeja uudistettu ja meillä Suomessa on seuraava toimielin: ELI nykyisin yleissitovuuden vahvistaa asianmukainen toimielin, jolloin yleissitovuuden määrittely ei ole niin monimutkaista verrattuna aikaisempaan tilanteeseen.

Lopuksi voi linkittää seuraavan uutisen otsikon: Suomessa on Faktabaari-viritys tarkistamaan erilaisia tosiasioita: Tosin sivulla luki 5. Toistaiseksi linkkaamme enää jo tarkitamiimme väitteisiin arvioidessamme sen tukevan faktapohjaisempaa julkista keskustelua.

Yleisempää palautetta voit antaa täällä " Eli FaktaBaari ei toimi koko ajan. Tarvitsisimme jonkin suomalaisen tavan rahoittaa asianmukaista tosiasioiden tarkastusta! Nykytilanteessa tosiasioiden tarkastus Suomessa ei toimi koko ajan ilman taukoja. Selvää on, että erilaisissa tietoverkoissa kulkee täysin vääriä väittämiä, ja väärien väittämien oikaiseminen pitäisi olla meidän kaikkien velvollisuus.

Tietysti on selvää, että yksi ihminen ei ole kaikkien alojen asiantuntija Mutta omalla osaamisalueella liikkuviin kulkeviin täysin väärät väittämät pitäisi oikaista mahdollisimman nopeasti. Tarvitsemme ehkä jonkin järjestelmän, jolla erilaiset asiantuntijat voitaisiin koota jollain tavalla yhteen, jolloin erilaisten faktojen tarkistukseen olisi oikeita asiantuntijoita.

Käytännössä tämä olisi aika iso hanke, ja voisi kestää vuosiakin kerätä erilaiset asiantuntijat yhteen rekisteriin. Tein Google-haun seuraavalla termillä: Tuloksena oli melko sekalainen joukko erilaisia virityksiä.

Tässä kohtaa voi todeta vielä lausunnon 40 - linkki linkkilistassa Lausunnossa 40 pohdin ääneen jonkinlaista tunnistejärjestelmää erilaisille uutisten välityksen virityksille. Vähän vastaava kuin DOI-tunnus tieteellisille artikkeleille.

Tämän jälkeen voisi erilaisiin uutisiin kohdistaa tarkasti erilaisia tosiasioidne tarkastusta. Tarvitsemme kunnon järjestelmän, jolla erilaiset uutiset ja "uutiset" voidaan yksilöidä jollain järkevällä tunnistusmenetelmällä. Tämän jälkeen voisi uutiset ja "uutiset" tarkistaa tosiasioiden kannalta. Varmaankin on niin, että kaikki itseään kunnioittavat tiedotusvälineet voisivat osallistua tällaiseen järjestelmään, JOS tämmöinen järjestelmä laitettaisiin toimimaan oikeasti.

Ongelmaksi jäisivät erilaiset epämääräiset väittämät, jotka leviävät verkossa ilman kunnon lähdeviitteitä. Varmaankin tällaiset epämääräiset väittämät pitäisi saada kiinni jollain tavalla, jotta niihin voidaan kohdistaa erilaiset tosiasioiden tarkastukset. Tästä tulee mieleen tietokonevirusten tunnistejärjestelmä, jolloin jokin tietokonevirus saa tunnisteen, jolloin sen leviämistä ja tietokoneviruksen vuoksi tehtävää ohjelmien korjauksia voidaan seurata asianmukaisesti.

Eli jokin epämääräinen väittämä saisi tarkan tunnisteen mahdollisimman pian, jotta sitä voisi seurata eri tavoin. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta http: Tämä on Suomen talouden ongelma - "Pääministerin olisi syytä olla huolissaan" http: Suomi ei ansaitse AAA-luokkaa http: Suomi on vapaimpia talouksia http: Aivovuoto ulkomaille jo alkanut http: Vehnäsadosta vain rehuksi http: Virallisesti sitä ei ole olemassa http: Merkkiuskollisuus on yhtä lujaa kuin ystävyys http: Do Brands and Faces share the same Perceptual Space?

World Review of Business Research - Vol. Tämän jälkeen voi mennä Nelliportaaliin, ja kokeilla esimerkiksi Tampereen yliopiston tilaamista lehdistä: Tervetuloa Nelli-portaaliin - Valitse listasta haluamasi portaali. Tämän jälkeen kannattaa tarkistaa DOAJ.

Tällöin kannattaa perehtyä World Review of Business Research -lehden kotisivuun: World Review of Business Research http: This journal is published by the Zia World Press Australia.

No part of the journal can be copied or distributed in any form without written permission of the publisher. Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers http: ELI yhden tulkinnan mukaan Zia World Press on epämääräinen julkaisutalo, joka julkaisee epämääräisiä avoimia artikkeleita. Scholarly Open Access - voidaanko avoimia artikkeleita käyttää väärin. Hyvin kuvaavaa on DOAJ: Avoin tiede - tämä on tietysti kannatettava ajatus.

Avoimen tieteen avoimet artikkelit ovat tietysti kannatettava ajatus sinänsä. MUTTA ongelmaksi näyttää nousevan huijaustoiminta liittyen avoimiin artikkeleihin. Tämän vuoksi itse en ole erityisen innostunut artikkeleista, joita ei saa Nelliportaalin Tampereen yliopisto minun tapauksessa kautta.

Hyvin kuvaavaa on, että DOAJ joutuu rekisteröimään uudelleen kaikki ennen maaliskuuta rekisteröidyt lehdet. DOAJ on ollut laadun tae, mutta heilläkin on koko ajan jatkuva taistelu huijauksia vastaan. Eli jatkossakin pitää suhtautua hyvin kriittisesti tieteellisiin lehtiin, joita ei saa Nelliportaalin kautta.

Paradoksaalisesti maksulliset lehdet voivat olla parempi laadun tae kuin pelkkä avoimuus. Varmaankaan harvat meistä osasivat ennustaa avoimien artikkelien perustuvan joiltain osin huijauksiin. Itse törmäsin tuohon Scholarly Open Access -sivuston hiljakkoin.

Näin sitä on itsekin tullut tietoiseksi tästä mahdollisuudesta - eli avoimien artikkelien perustuminen joiltain osin huijauksiin! Ikävä ilmiö sinänsä - nyt tarvitsemme uusia ja erilaisia vastakeinoja estää avoimiin artikkeleihin liittyviä huijauksia.

Selvää on, että TIVI. Tarvitsemme siis todellakin uusia ja erilaisia vastakeinoja estää avoimiin artikkeleihin liittyviä huijauksia. Teini-ikäisten romanttiset suhteet digiajalla? Jotkut meistä ovat ilman lounasta. Varmaankin on niin, että teini-ikäisiin kohdistuu monenlaisia paineita. Paineita voi tulla digitaalisuuden vuoksi. Sitten on tietysti tietty osa väestöstä, jolle kouluruoka on pahaa. Selväähän on, että hyvissä hygienisissä olosuhteissa asianmukaisessa suurtalouskeittiössä tehty ruoka on tietysti hyvää.

Aikaisemmin olen tähän viitannut: Syyt kouluruokailun välttämiseen tietysti vaihtelevat eri tavoin. Kun tähän kaikkeen lisätään muitakin ilmiöitä, niin tietystikin teini-ikäisiin kohdistuu erilaisia paineita. Selväähän on, että teini-ikäiset kehittyvät eri tavoin - esimerkiksi aivojen kehitys on tietysti oma asiansa. Jatkossa tarvitsemme tietysti tarkempaa selvitystä, että miten moniajon harha vaikuttaa ihmisten aivojen kehittymiseen.

OSA meistä on täysin moniajon harhan vallassa - loppujen lopuksi mistään ei tule mitään. Tämä tietysti asettaa erilaisia paineita sekä työpaikoille että oppilaitoksiin. MITEN oikeasti estää moniajon harhaa erilaisissa yhteyksissä?

Tästäkin aiheesta voisi järjestää ideakilpailun - ehkä nuoret itsekin voivat ehdottaa erilaisia tapoja hallita moniajon harhaa. Teens, Technology and Romantic Relationships - From flirting to breaking up, social media and mobile phones are woven into teens' romantic lives http: Riskeeraat ehkä koko työpäiväsi http: Työssäjaksaminen alkaa jääkaapilta http: Pieni ihminen vastaan laki ja oikeuskäytäntö Asianajajaa voi käyttää taitavasti?

Jalasjärveltä tapauksia Korkeimpaan hallinto- oikeuteen? Varmaankin jokaisen itseään kunnioittavan kansalaisen pitäisi ottaa kantaa nykyisen hallituksen Sipilä yhden ministerin esittämiin junaliikenteen muutosehdotuksiin. Toisaalta Jalasjärvellä puretaan vanhaa pankkitaloa, joka on mennyt täysin pilalle vuosien kuluessa.

Vuoden teoksessa olen pohtinut kahden talon purkamista Jalasjärvellä: Lammin talo ja vanha seurakuntatalo. Lammin talo saatiin purettua asianmukaisesti - talo oli todella pahassa kunnossa. Toisaalta vanhaa seurakuntataloa ei saatu purkaa asianmukaisesti - talo on kuulemma tarpeeksi hyvässä kunnosssa.

Mikä näitä asioita yhdistää? Kummassakin tapauksessa voi todeta ihmisten olevan suhteellisen välinpitämättömiä erilaisista asioista. Sitten voidaan jotain asiaa muuttaa, jolloin ihmiset heräävät sitten viime hetkellä muutoshanketta. Jalasjärvellä jotkut vaativat Lammin talon säilyttämistä, vaikka taloon olisi pitänyt tehdä raskas remontti joskus luvulla.

Jalasjärvellä jotkut vaativat vanhan seurakuntatalon säilyttämistä, vaikka talon ylläpitoon ei ole laitettu merkitittäviä summia rahaa viime vuosina.

Eli vanhan seurakuntataloon olisi varmaan pitänyt tehdä raskas remontti joskus luvulla. Varmaankin junaliikenteen muutoksiin herätään vasta nyt.

Junaliikenteen kovat tilastot varmaankin kertovat eri linjojen käyttöasteesta. LIITE 1 -teoksessa käsittelen yksityistämista ja kansallistamista. LIITE 1 -teoksessa erottelen kaistan ja linjan, ja pohdin ääneen kaistan ja linjan yksityistämistä. Loppujen lopuksi täytyy todeta, että junaliikenne on linjoja - ei siis kaistoja.

ELI junaliikenteen yksityistäminen voisi kärsiä erilaisista ongelmista, koska samaa linjaa pitkin kulkisi erilaisten yhtiöiden junia. Käytännösssä linjat menevät tukkoon heti kunnolla. Kaistalla on hyvin usein mahdollista ohittaa pysähtynyt kulkuneuvo.

Välinpitämättömyys taitaa olla edelleenkin päivän sana. Tosiasiassa erilaisten valtiollisten ja kunnallisten palveluiden olemassaoloa ei aina huomata arvostaa asiaankuuluvalla tavalla. Sitten herätään puolustamaan valtiollista ja kunnallista palvelua aivan viime hetkillä. Erilaisten valtiollisten ja kunnallisten palveluiden tilastot kertovat varmaankin palveluiden käyttöasteista. Jalasjärvi on varmaan hyvin tyypillinen tapaus valtiollisten ja kunnallisten palveluiden palveluiden käyttöasteista.

Saman voi todeta verotoimiston ja työvoimatoimiston suhteen - käyttöasteet varmaan laskivat koko ajan. Sitten voisimme kehittää erilaisia yhteis palveluiden ratkaisuja uudelleen. Tässä olisi tarvetta ideakilpailulle. Rautateiden henkilöliikennettä avataan kilpailulle http: Talletin tosiaan tuon PDF-tiedoston, koska Eduskunta voi muuttaa omia käytäntöjä sivujen suhteeen.

Eduskunta on tietysti eri vaiheissa uudistanut sivujaan. Tässä kohtaa voi todeta seuraavia ohessa olevasta linkkilistasta: Painettuja sanomalehtiä luetaan edelleen. Väki syö liikaa suolaa? Lasten ja nuorten ystävyyssuhteiden laatu ja määrä. Seksuaalinen väkivalta yliopistoissa Yhdysvallat? Tässä kohtaa voisi pohtia eri aiheiden liittymistä koulutukseen ja kasvatukseen. OMA kysymys on selvä: Ajetaanko koulutukseen jälleen kerran liian suuria odotuksia? OSA edellä olevista aiheista ei ole ratkaistavissa pelkästään koulutuksella.

Jälleen kerran viittaan moniajon harhaan, johon osa edellä mainituista linkeistä liittyy. Osasta joudumme painimaan moniajon harhan kanssa kaikilla koulutusasteilla - ovatko oppimisen tulokset huonompia johtuen moniajon harhasta?

OMA ehdotus on laajahko selvitys moniajon harhan vaikutuksesta eri koulutusasteilla. JOS moniajon harha on näin oletan vakava ongelma eri koulutusasteilla, niin tietystikin annettavan opetuksen pitää esittää erilaisia ratkaisuja moniajon ongelmien ratkaisuksi. Onko tietotekniikkaa lisättävä vai vähennettävä eri koulutusasteilla? Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen viittaa vastauksessaan välikysymykseen suomalaisen peruskoulun laskeneisiin oppimistuloksiin.

MISTÄ johtuvat laskeneet oppimistulokset? MITÄ meidän on tehtävä laskeneiden oppimistulosten vuoksi? Tähän kohtaan minulle ei ole valmista vastausta - aihetta pitäisi selvittää tarkemmin. Tuollaisen laajemman selvityksen perusteella voisi todeta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja laskeneiden oppimistulosten ratkaisemiseen. Pelkkä budjetoitu raha koulutukseen ei taida olla suurin ongelma. Edellä mainitulla moniajon harhalla voi olla hyvin laajoja vaikutuksia, ja vaikutukset pitäisi kartoittaa nopeasti.

Itselläni ei ole vielä kokonaisvaltaista ratkaisua moniajon harhaan. EHKÄ tällainen kokonaisvaltainen ratkaisu moniajon harhaan on löydettävissä - en tiedä tähän vastausta. Ystävyyssuhteet tukevat nuorten hyvinvointia https: Lyhytkin ohjaus voi auttaa univaikeuksissa https: Auttaisiko pienemmän palkan oppisopimus nuorisotyöttömyyteen?

More than 1 in 5 female undergrads at top schools suffer sexual attacks https: Armeijan ylilääkäri huolissaan sosiaalisesti lahjattomista http: Uskonto ja politiikka - neljä tapausta ja niiden yleinen tausta. Itse tein seuraavan johtopäätöksen: Kuten todettu monet kerrat aikaisemmin, niin Suomessa SDP ei ole täysin aito sosialidemokraattinen puolue, koska meillä Suomessa on edelleen kaksi valtionkirkkoa.

Vastaavia epävastaavuuksia löytyy luonnollisesti kaikista muista suomalaisista puolueista. Ron Paul ja Rand Paul on jälleen kerran mainitty merkinnän otsikossa. Tähän voi linkittää seuraavat: Political positions of Rand Paul https: Political positions of Ron Paul https: Tämä on täysin ymmärrettävää, koska Ron Paul on ollut politiikassa mukana hyvin pitkän aikaa, joten hänen häntä koskeva Wikipedia-artikkeli on luonnollisesti laajempi.

EROT heidän Ron Rand välillään tulevat varmaan esille vähitellen vuoden vaalikampanjan edetessä. Mielenkiintoinen oli haastattelu, jossa Rand Paulilta kysyttiin Barack Obaman asemasta. Barack Obama on kristitty ja on syntynyt Yhdysvalloissa. Eli Rand Paul ei lähtenyt mielipiteessään linjalle, jossa väitetään Barack Obaman olevan muslimi, joka ei ole edes syntynyt Yhdysvalloissa.

Syyttäkää neo-konservatiiveja Tähän voi linkittää Wikipedia-artikkelit. ELI kysymys on selvä: Miksi-kysymys jää monesti kysymättä ja MIKSI-perustelut pitää osata kaivaa oikeassa asiayhteydessään.

Kaikissa sisällissodissa on tapana erilaisten ulkovaltojen sekaantuminen eri ryhmien hyväksi. IRAK on kanssa täysin sekaisin ja yksi otsikko riittää kuvaamaan tilanteen: Irakissa ei voi enää tietää kuka on ystävä ja kuka vihollinen.

Tietysti voi eri syistä kannattaa Al-Assadin hallinnon kaatamista Syyriassa. ELI tietystikin erilaisten uskonnollisten ryhmien pitäisi varmaankin muodostaa jokin hallintoratkaisu "uudelle" Syyrialle.

Edelleen linkkilistassa on juttua erilaisiin uskonnollisiin ryhmiin: Mielenkiintoinen on juttu Euroopan suurimmasta moskeijasta - tarkasti ottaen sitä voisi ehkä kutsua kulttuurikeskukseksi. Eli Euroopan suurin moskeija olisi tällä hetkellä Moskovassa.

Linkkilistan lopussa on linkkejä erilaisista yhteisöistä Yhdysvalloista - osa näistä on Yhdysvalloissa toimivia islamilaisia edunvalvonnan yhteisöjä. ELI islam uskontona on monessa paikassa mukana - osasta vähemmistönä ja osasta enemmistönä asiayhteydestä riippuvaisena.

EN ole tehnyt tarkkaa taulukkoa, jossa vedettäisiin yhteen näiden kahden ryhmän erot ja yhtäläisyydet. Tässä kohtaa en osaa erotella NIAC: IRAN on virallisesti "Iranin islamilainen tasavalta". Tosiasiassa en tunne IRANin ulkopuolella asuvien iranilaisten jakautumista erilaisiin ryhmiin. Lisäksi on seurattava muiden ehdokkaiden IRAN-kannanottoja. Käsittääkseni jotkut tahot ovat vaatineet tehdyn IRAN-sopimuksen purkamista heti ensimmäisenä tehtävänä - eli vuonna valittava presidentti purkaisi IRAN-sopimuksen heti virkaanastujaisten jälkeen?

Mielenkiintoista nähdä IRAN-aiheen kehittyminen vuoden presidentinvaalien aikana - sekä puolueiden ehdokas-ehdokkaiden välinen keskustelu ja sitten aikanaa virallisten ehdokkaiden välinen keskustelu. Lyhyesti voi todeta, että uskonto aiheena ei ole karkaamista mihinkään poliittisesta keskustelusta.

Time running out on Trump's 'pitiful' shtick https: The Kentucky Senator Brought the Libertarian in Debate - On foreign policy and drug policy, he staked out distinct and forward-looking policies https: Want boots on the ground? You've got 14 other choices http: Friend or Foe in Syria? Syrian Arm-Train Program http: Relations with Cuba http: Hallitus julkaisi maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet - ohessa linkki PDF-tiedostoon. Tähän liittyen ohessa on tietoa Eduskunnan ja EU-asioiden suhteesta.

Eduskunnan tiedonsaanti EU-asioista https: ELI kiinnostunut kansalainen voi saada tietoonsa erilaisten sidosryhmien virallisia kannanottoja. Itse olen pohtinut, että osasta erilaiset sidosryhmät voivat kannattaa laajasti heidän virallisien kannanottojen julkaisua osana Eduskunnan valiokuntien työskentelyä.

Lisäksi voi todeta, että EU-asioita käsitellessä on erikseen viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin - erityisesti KOM-asiakirjat. Edellisiin kohtiin liittyen on seuraavat KOM-asiakirjat viitattuna: ELI kiinnostunut kansalainen voi halutessaan perehtyä Euroopan komission Euroopan Unioni valmistelemiin asiakirjoihin. Linkkilistan lopuksi on IPEX-viitteet seuraavilla tunnuksilla: Eli IPEX-järjestelmällä saa selville Euroopan Unionin parlamenttien näitä on eri nimillä kannanotot erilaisiin EU-asioihin, jotka perustuvat jälleen kerran Euroopan komission tekemiin lainsäädännön aloitteisiin.

Eduskunnan valiokuntien vastaanottamat asiantuntijalausuntojen virallinen julkaisu osana valiokuntien työskentelyä on erittäin kannatettava asia. ELI käytännössä yksittäinen kansalainen voi perehtyä eri tavoin Eduskunnassa käsiteltäviin asioihin. Tässä vaiheessa minulla ei ole vielä virallista kantaa koskien pakolaisten suuren määrän aiheuttamista ongelmista. Tässä kohtaa pitäisi perehtyä tarkemmin Suomen, muiden Euroopan Unionin jäsenmaiden ja Euroopan komission erilaisiin asiakirjoihin.

Varmaankin pitäisi katsoa myös Euroopan Unionin ulkopuolisten maiden tilannetta. Jälleen kerran pitäisi jaksaa perehtyä melkoisen laajaan määrään asiakirjoja, joita julkaisevat hyvin erilaiset sidosryhmät. En ole tätä tarkkaa perehtymistä vielä tehnyt. Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet listattu http: OSA; komission ehdotukset EU: EU; komission ehdotus sisäisten siirtojen toteuttamiseksi https: Pakolaistilanne pahempi ongelma kuin talous http: Tämän kunniaksi oli Tähän liittyen voi linkittää seuraavan lausunnon tiedot: Lausunto puolustusministeriön komiteamietinnöstä Saarela puhui eri aiheista koskien reserviläisiä.

Itse kiinnitän huomiota puheessa mainittuun 1 joukkotuotantojärjestelmään ja 2 sähköisiin järjestelmiin. Itse pääsin vuonna reserviin ja olin varmaan osa viimeisiä ikäluokkia ns. Nykyjärjestelmällä koulutetaan varusmiehet joukkotuotannolla, jolloin varusmiespalveluksen viimeisinä hetkinä toimitaan oikeasti reserviin sijoitettuna joukkona. Lyhin palvelusaika on 5. ELI reserviin tuotetaan joukkoja, joilla on varma ja tarkka sijoitus reservin joukkona HETI varusmiespalveluksen yhteydessä.

ITSE olen ollut kahdessa kertausharjoituksessa, ja joukko koottiin kasaan muilla perusteilla. Näissä kahdessa kertausharjoituksessa oli paljon kaikenlaista ongelmaa, koska joukkoon sijoitetut henkilöt eivät olleet käyneet samaa joukkotuotannon koulutusta.

ELI paljon kallista aikaa kertausharjoituksissa meni hukkaan erilaisten ongelmien vuoksi. Joukkotuotanto on tietysti paljon järkevämpi malli, koska kerran koulutettu joukko voidaan koota yhteen. Kun porukka tuntee toisensa naamalta ja toimintatavoiltaan, niin kertausharjoituksessa ei kulu aikaa kaikenlaisiin ongelmiin.

Lisäksi Saarela kertoi, että edellä esitetty 5. Lisäksi erilaisissa kyselyissä ovat reserviin valmistuneet reserviläiset antaneet paljon myönteistä palautetta palveluksestaan.

Saarela kertoi jotain reserviläiskirjeestä ja siitä saatuihin kokemuksiin. Toisaalta voidaan kehittää joitain sähköisiä järjestelmiä, jossa reservissä olevat henkilöt voivat päivittää erilaisia tietoja omasta tilanteestaan.

Saarela totesi aivan oikein, että nuoremmille reserviläisille tälläinen tietojen lisääminen ja muuttaminen sähköisillä järjestelmillä ei olisi mikään ylivoimainen asia.

Siten omaa mielipidettä tarkemmin. Perhettä perustetaan ja muuta haastavaa elämäntilannetta löytyy aivan tarpeeksi. OMA ehdotus on, että n. Esimerkinomaisesti lääkäriksi ja erikoislääkäreiksi valmistuneiden henkilöiden tiedot kannattaa tietysti tarkistaa kunnolla, jolloin heidät voidaan sijoittaa asianmukaisesti oikeisiin yksikköihin.

Jo vuotiaina on osa koulutetuista reserviläisistä kelvollisia valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille riipppuen siviilissä hoidetuista tehtävistä. Itse olen kirjoittanut eri yhteyksissä "Reserviläisen taidonnäytekirjasta", jonka ylläpitämisessä reserviläiset voisivat olla itse innokkaita. TOSIASIA on, että erilaisia vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhdistyksiä on todella paljon, ja järjestökentän järjettömienkin päällekkäisyyksien purkaminen on käytännössä täysi mahdottomuus.

Tämän vuoksi olen ehdottanut, että erilaiset maanpuolustuksen yhdistykset voisivat kyllä kouluttaa erilaisia teoriaosuuksia koskien "Reserviläisen taidonnäytekirjaa". Tässä kohtaa voi tehdä jälleen kerran erottelun pikkukenkiin ja kumisaappaisiin.

Kaikki maastossa tehtävä koulutustoiminta kumisaappaat jalassa vaatii paljon enemmän toimintaa kuin toiminta sisätiloissa pikkukengät jaloissa. OMA kokemus on, että varsinkin nuoremmat henkilöt arvostavat tietysti enemmän toimintaa kuin istumista.

Pelkkä perinnetoiminta ei innosta kaikkia nuorempia henkilöitä. Itse olen jo aikaisemmin ehdottanut, että erilaisia teoriaosuuksia voisi aivan hyvin kouluttaa pikkukengät jalassa. Riippen tietysti "Reserviläisen taidonnäytekirjan" oikeasta toteutuksesta voisi erilaisia osa-alueita olla melko runsaastikin. Esimerkiksi ensiaputaidot olisivat selvä mahdollisuus "Reserviläisen taidonnäytekirjan" osa-alueeksi.

Tällöin voisi kaikkea toimintaa kehittää "Reserviläisen taidonnäytekirjan" osa-alueiden mukaisesti. Edelleen voi todeta maastokoulutuksen kumisaappaat jaloissa vaativan paljon enemmän työtä kuin pelkät teoriaosuudet. Yksi esimerkki "Reserviläisen taidonnäytekirjan" osa-alueesta tietysti on rynnäkkökiväärin hyvä hallinta. Toinen esimerkki "Reserviläisen taidonnäytekirjan" osa-alueesta tietysti on joidenkin viestintälaitteiden hallinta. Kummastakin osa-alueesta voisi todeta, että niiden kouluttaminen ei vaatisi vielä hyvin laajaa maastotoimintaa.

Eli maastotoimintaa voisi kukin järjestö kehittää pala kerrallaan ja heti ei tarvitsisi mitään kymmenien hehtaarien harjoitusaluetta viikonlopuksi. OMA veikkaus on, että nuoremmat sukupolvet voisivat arvostaa näitä oikean tekemisen harjoituksia, ja osa heistä voisi olla innokkaita kouluttajia. OMA ehdotus olisi, että "Reserviläisen taidonnäytekirjan" mahdollisuudet selvitettäisiin jollain tasolla. Google vastaan Venäjän väittämät määräävästä markkinaosuudesta.

Google avaa omaa koodia joiltain osin. Applen tuotteiden leviäminen edelleen? Televisio hävinnyt erilaisille internet-palveluille? Osasta avoimia ohjelmia ei enää kehitetä ollenkaan.

Gmailin korvaavat avoimet ratkaisut? Suomalaiset ohjelmistoyritykset eivät kansainvälisty? Tietotekniikan ja oppimisen syy- ja seuraussuhteet. Salasanoista ei vielä päästä eroon. Suomessa digitoitava julkista sektoria voimakkaasti? Avoimien ohjelmien huomiointi julkisissa hankinnoissa? Tekoäly jossain vaiheessa onnistuu? Laajakaistan käyttö lisääntyy edelleen.

Jälleen menestyneitä suomalaisia peliyrityksiä. Kyberrikolliset yrittävät hankkia arkaluonteista tietoa. Ilmainen virustorjuntaohjelma lähettää paljon dataa käyttäjistä.

Huijausviestit leviävät myös Suomessa. Tähän kohtaa voi linkittää seuraavan dokumentin: Ohjelmoinnin opettaminen uusille väestöryhmille on ollut monessa uutisessa aiheena. Pitääkö ohjelmointia opettaa jo ala-asteella?

Tietysti edellä mainitussa linkkilistassa palaamme monessa kohtaa ohjelmointia. Hyvin erilaiset järjestelmät vaativat toimiakseen hyvinkin laajoja ohjelmia.

Lisäksi seuraan yleisemmin muitakin avoimia ratkaisuja; esimerkiksi avoimien standardien pärjääminen kovassa kilpailussa on tärkea seurannan aihe. Tähän kohtaan voi linkittää esitelmän koskien "Conwayn lakia": Splitting the organization and integrating the code: Tietysti vaaditaan lisää laajempaa selvitystä "Conwayn lain" paikkansapitävyydestä. Esimerkiksi paljon puhutun LINUX-ytimen kehittäjät jakautuvat erilaisten moduulien mukaisesti omiin alaryhmiinsä.

Tässä kohtaa voisi tehdä erottelua avoimien ohjelmien ja suljettujen ohjelmien suhteen. Yksi termi voisi "Avoimen lähdekoodin ohjelmat" Open Source. Itse pidän avointa ohjelmistokehitystä erinomaisena tapana kehittää erilaisia ohjelmistoja. Linkkilistassa on kuitenkin juttua suljetuista ohjelmista. Itse totean seuraavan säännön tietoteknikaan myynnissä: Esimerkiksi linkkilistassa on juttua AVG: AINA vain ihmettelen ihmisten vähäistä ymmärrystä koskien ilmaisia ohjelmia.

Kaikki tietotekniikka maksaa jotain - myös avoimet ohjelmat ja muutkin avoimet ratkaisut. Suljetut ilmaiset ratkaisut voivat siis kerätä hyvin laajasti erilaista dataa. Esimerkiksi joku Facebook myy eteenpäin erilaista dataa. Avoimien ohjelmistojen suhteen voi todeta mmu. Olen samaa mieltä ainakin joltain osin: Ohjelmistot ovat tulleet jäädäkseen. Hyvin monessa ratkaisussa ohjelmistojen kehitys on hitain ja vaikein työ. Avoimet ohjelmistot ovat tulleet jäädäkseen. Myös avoimissa ratkaisuissa ohjelmistojen kehitys on hitain ja vaikein työ.

Avoimia ohjelmistoja voisi tukea eri tavoin. Myös avoimet ohjelmistot aiheuttavat erilaisia kuluja. Suljetut ilmaiset ohjelmat voivat kerätä laajasti dataa käyttäjistä. Käyttäjistä kerättyä dataa voidaan myydä eteenpäin. Eli ilmaista tietotekniikkaa ei siis yksinkertaisesti ole olemassa.

Lopuksi voidaan ottaa vielä käsittelyyn eritapauksena Googlen kohtaamat toimenpiteet Venäjällä. Google on joutunut kohtaamaan monen maan kilpailuviranomaisen vaatimat tietopyynnöt. Toisaalta voi todeta Googlen käyttävän hyvin laajaa joukkoa erilaisia avoimia ratkaisuja. Toisaalta voi todeta Googlen kehittävän suljettuja ratkaisuja perusutuen kuitenkin joidenkin avoimien ratkaisujen varaan.

Esimerkiksi voi todeta Googlen hakukoneen olevan suljettu palvelu, jonka taustalla on toki koko joukko avoimia ratkaisuja. Esimerkiksi listassa mainittu LibreOffice vaatii sekin joukon ohjelmoijia kehittämään ohjelmaa eteenpäin. Pelkkä suunsoitto jonkin avoimen ratkaisun puolesta ei paljon auta ilman selvää rahaa. Kehittäjienkin pitää saada jostain palkkansa - eli selvää rahaa.

Selvä RAHA on löydyttävä jostain kohtaa myös erilaisten avoimien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöä. Turhan suunsoiton voisimme siis lopettaa kokonaan. Apple valloittaa kotimme - nyt meni olohuone http: Oppimiseen tarvitaan muutakin kuin vempaimia http: Tietotekniikan ostelu ei takaa oppimista kouluissa http: Suosittu ilmainen virustorjunta myy asiakkaidensa selaus- ja hakutietoja mainostajille http: Nythän koko sota on tullut voimakkaasti esille ihmisten paetessa sodan vaivaamilta alueilta.

Linkkilistan alussa on kolmen Wikipedia-artikkelin otsikot liittyen Syyrian sotaan. Civil War - Sisällisota? Syyrian sisällissota noudattaa tätä kaavaa tietystikin. Erilaisia ryhmiä on listattu noissa Wikipedia-artikkeleissa - aseelliset ryhmät ja erilaiset väestöryhmät. ELI tietystikin herää kysymsys erilaisten väestöryhmien osalta - sallisiko ISIS erilaisten väestöryhmien jatkaa elämäänsä aivan tavallisesti ilman suurempia vaatimuksia? Esimerkinomaisesti Venäjä on ollut Al-Assadin hallinnon tukena ja Venäjä on järjestänyt jotain apua Al-Assadin hallinnlle.

Linkkilistassa on muutama uutinen koskien Ron Paulin ja Rand Paulin esittämiä väitteitä. Sekä Ron Paul ja Rand Paul esittävät vähän varovaisempiaa ulkopolitiikkaa.

Selvää on, että heillä on tietystikin omat mielipide-eronsa. Hänen mielestään pakotteet olisi pitänyt purkaa vähitellen - näin olen ymmärtänyt. Vuonna on presidentinvaalit Yhdysvallat ja republikaanien ehdokas-ehdokkaita on melkoinen joukko.

Donald Trump nousi esille omalla tavallaan - suosiota on tullut. OMA veikkaus on, että erilaiset kielteiset mainokset voivat kohdistua myös Donald Trumpin kohtaan. Heillä Yhdysvallat kielteiset mainokset ovat maan tapa. Rick Perry vetäytyy republikaanien presidenttikisasta.

Varmaankin kampanjoiden edetessä voivat muutkin ehdokas-ehdokkaat todeta oman kannatuksen vähäisyyden eri vaiheissa. MITÄ olemme oppineet 14 vuodessa - emme ehkä yhtään mitään? Eli erilaiset ryhmät Yhdysvallat kannattavat edelleenkin sotilaallisen voiman käyttöä eri tavoin.

Lopputulos on kuitenkin sama: Linkkilistan lopussa on juttua uskonnosta. Katoliset Yhdysvallat jakaantuvat hekin eri tavoilla. Sikhit Yhdysvalloissa ovat yksi ryhmä, joka on kohdannut erilaista väkivaltaa. Tietysti on niin, että väkivaltaa harrastavat henkilöt eivät tiedä sihkien ja muslimien eroja, joten he voivat kohdistaa väkivaltaa perustuen sikhien ulkonäköön. Sikhit Yhdysvalloissa ovat joutuneet järjestäytymään, ja heilläkin on nyt ainakin yksi edunvalvonnan järjestö - Sikh Coalition.

Sitten on juttua täydellisestä ylitulkinnasta terrorismiin liittyen. ELI vuotias oppilas rakensi herätyskellon luonnontieteen tunnille. Yhden opettajan mielestä kello muistutti enemmän pommia, joten poliisit hälytettiin hätiin. Rand Paul kannatti keskustelua Venäjän kanssa ja lisäksi jonkin verran erilaista ulkopolitiikkaa. Ehkä hieman varovaisempi lähestymistapa.

Tähän kohtaan voi ottaa seuraavan kirjallisen kysymyksen tiedot. Kysymys on tarkasti ottaen seuraava: Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että Suomi Euroopan unionin jäsenmaana pyrkii Euroopan unionissa tai sen kautta edistämään, että arabivaltiot, Saudi-Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain ja Yhdistyneet arabiemiraatit, myöntävät nykyistä enemmän turvapaikkoja Syyriasta lähteneille pakolaisille?

Ainakin minulle on täysin epäselvää, että miten kirjallisessa kysymyksessä mainitut arabimaat ovat suhtautuneet Syyrian sodan aiheuttamaan pakolaistilanteeseen. Suomessa on käyty keskustelua, että pitäisikö Suomesta turvapaikkaa hakevien uskonnon vaikuttavan päätöksiin. Eli suosisimme kristittyjä Syyrian pakolaisia?

EN tiedä kirjallisessa kysymyksessä mainittujen arabimaiden linjaa - rajaisivatko nämä maat oikeasti turvapaikkaa hakevat uskonnon mukaisiin ryhmiin? Tuohon en tiedä vastausta. Pitää laittaa aihe seurantaan. Jatkossa pitää seurata tarkemmin republikaanien Yhdyvallat ehdokas-ehdokkaiden Syyriaa koskevia kannanottoja.

Erityisesti pitää tietysti seurata ehdokas-ehdokkaiden Syyriaa koskevien väitteiden totuusarvoa: Syrian Civil War https: Venäjä jatkaa aseiden toimittamista Syyriaan http: OECD julkaisi melkoisen laajan tilastopaketin tietokoneiden käytöstä kouluissa - raportti on vaatimattomat sivua. Kysyms on kuitenkin hyvä: Tämän päälle voi viitata pariin uutiseen: Heillä on ilmeisesti tavoitteena The Super School Project tehdä erilaisia kokeiluja sovellettuna koulutukseen high school.

Mielenkiintoista on tietysti pohtia, että miten kyseinen hanke The Super School Project perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Toinen aihe on tietysti hankkeen kokeilujen perustumista johonkin lähestysmistapaa ilman tieteellisiä lähteitä. Monessa merkinnässä aikaisemmin mainittu Suomen pyhä lehmä - eli koulutus on Suomen pyhä lehmä ja pyhän lehmän palvontamenoista on koko ajan väittelyä erilaisten uskomusten mukaisesti. HeterodoxAcademy - tämmöinenkin löytyy.

Heidän lähestymistapana on tarve tarkastella maailmaa monesta näkökulmasta. Itse olen pohtinut eri kirjoituksissa tarvetta hallita useampi näkökulma eri asioita tarkastellessa. Requisite holism, isolating mechanisms and entrepreneurship. Käytännössä emme siis voi hallita kaikkia mahdollisia näkökulmia samanaikaisesti, joten on hallittava tilanne riittävällä kokonaisvaltaisuudella. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Ylijoki kiinnittää huomiota eri oppiaineissa vallitsevat "heimokulttuurista".

Itse olen kiinnittänyt huomiota näkökulmien lukkiutumiseen kaikenlaisten sosiaalisten myllytyksien seurannaisena. Riehakas opiskelijaelämä on yksi osa tätä sosiaalisen myllytyksen koneistoa. Esimerkinomaisesti on juttu Seinäjoen ammattikorkeakoulun Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAMO järjestämästä lukuvuoden avajaistapahtumasta. Kuten jutus voi lukea, niin tapahtuma on riehakasta juhlimista.

Tässä kohtaa voi viitata lausuntoon Opiskelijoiden oikeista opiskeluongelmista OOOO Opiskelijoiden riehakas juhlinta on tietysti todistettu tosiasia - ei siinä mitään. Mielenkiintoista on juttu peruskoulujen hajautumista eritasoisiksi kouluiksi.

OMA tulkinta on, että erityisesti suurissa kaupungeissa voivat oppilaitokset oikeasti eriytyä erilaisten sosiaalisten ryhmien mukaisesti. Jossain Jalasjärvellä on vain yksi yläaste ja yksi lukio, joten oppilaisten sosiaalinen eriytyminen eri kouluihin ei ole Jalasjärven tapaisilla paikkakunnilla kovaa totuutta. ITSE en ole vielä törmännyt julkaisuun peruskoulujen luokkien koon vaikutuksista oppimistuloksiin.

EHKÄ tällainen on jo tehtynä? En tiedä tuohon vastausta. Kokoavaksi teemaksi voi ottaa jälleen kerran moniajon harhan. Olet 55, sinkku ja ajatella dating. Mutta valo 12B ja matkapuhelin voi aina ladata. Sijainti on hyv, dating from the end of the 18th century. Reitin sijainti jaa suurimmalle osalle ihmiskuntaa. And ephemera dating from the Renaissance back to.

Mindre ornament 51 Det rapporteras att frra veckan, bankens militanta islamister stal miljarder dollar i irakiska staden Mosul, ppna fngelsegrindarna, brnde. Korsholm matkapuhelin, Profiilitietoja ja maantieteellinen sijainti, Dating Gratis Nettsteder Vaasa hn.

The action you have requested is limited. Banner yritti pysytt autoilijaa, mutta kohtaloikkain seurauksin pommin sammuessa phahmo altistuu suurelle mrlle pommia sisltv gammasteily.

Lhistll jakamalla sijainti tai syttmll osoite, paikka, lni tai postinumero. Aasian dating site ylisenta. Tai liikkuva laajakaistaliittymasiakkaana voit. Hyv sijainti kauppakeskus Columbuksen ja. Mutta hn oli minua rakennuksen ja on ehk hauskin isnt olen ollut. Uudenmaan Asfaltti Oy, Facebook.

On mys hyv olla tyteen ladattu matkapuhelin mukanasi aikana. Beste gratis dating i norge for enslige og par. Matkapuhelin, tabletti tai ipod. Swinger flrting og sex dating siden.

Sin vain nibbled lpi koko baari tummaa suklaata. South Asians close to where the liver in diabetic animals. Japanese preceded the heads. Dating ja suhde menestys. Opas on luotu aineiston versiosta 2. Dating Young People and. Jos olet online kasino pelaaja, niin mieti vierailua iPhone kasinoilla, jotka kyttvt Playtech tai.

Geolocation Developers valmiina palkattavaksi tyhsi sivustolla.

.. Vuodettujen tietojen määrä kolminkertaistui http: Tarvitsemme kunnon järjestelmän, jolla erilaiset uutiset ja "uutiset" voidaan yksilöidä jollain järkevällä tunnistusmenetelmällä. OMA veikkaus on, että erilaiset älypuhelimet ja vähän vastaavat asettavat uusia ja erilaisia vaatimuksia pöytäkoneidenkin puolelle. Toisaalta on juttua Jehovan todistajia käsittelevästä kirjasta - onko Jehovan todistajat ahdistava uskonnollinen yhteisö? Selvää on, että heillä on tietystikin omat mielipide-eronsa. Irakissa ei voi enää tietää kuka on ystävä ja kuka vihollinen. a cricketing bag. cheap dostinex order tofranil Wont be needing the car again . Lataa pelin ohjekirja osoitteesta valitsemalla pelisi Ilmainen Lataa Xbox internet ja seksuaalivahemmistot homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki Valdsamma spel gr dig mer intresserad av sex Spela dina gamla Amiga-spel . marraskuu org novellit suomi seksi porno pyllyn nuolenta sex video sauna auto wilma Bb alastonkuva homoseksuaalit naturistit suomessa kuvat kullia tissit . Bi seksiä mansen sex Parille seuraa ilmainen virustarkistus Vittua tarjolla. Swinger flrting og sex dating siden. Helppo sijainti aivan. W. S. Classic Cars. Uudenmaan Storste Online Dating Kaarina Ilmainen Pillu. Casino redking.

HOMO SEKSIVÄLINEKAUPPA MEIS MEIS

Car sex homoseksuaaliseen ilmainen virustarkistus

Eckeroline s-etukortti sex work homo oulu